Gevolgen van kinderen en overgewicht

Terug naar actuele onderwerpen

Als gevolg van overbelasting kunnen er klachten ontstaan aan onder andere de voeten, knieën, benen en rug. Maar ook kortademigheid, snurken, hoofdpijn, slaapstoornissen, huidinfecties en een verhoging van het cholesterol zijn voorbeelden van lichamelijke klachten bij kinderen met overgewicht.

Op de lange termijn brengt overgewicht bij kinderen nog veel grotere risico's met zich mee. Bijna één op de drie kinderen met overgewicht heeft een verhoogde bloeddruk en loopt aanzienlijk meer kans op het ontwikkelen van suikerziekte of een hart- of vaatziekte.

Uit onderzoek is zelfs gebleken dat volwassenen die als kind overgewicht hadden, een verhoogde sterftekans te hebben.